כסאות מעבדה

כסאות למעבדה ועבודה מול דלפקים ותפקידים המשלבים עמידה. כסאות בעלי שימושים שונים המותאמים לצורך לצורך